Go to Top

Reference

V letih našega delovanja smo s svojimi storitvami ugodili že preko 1500 strankam. Delujemo največ na slovenskem trgu, nekaj strank pa imamo tudi v drugih evropskih državah. Navajamo vam le nekaj strank s katerimi že leta uspešno sodelujemo.

Zaupajo nam:
A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. NOVA GORICA, ADRENALIN PARK BOVEC, AHA PLASTIK D.O.O.  KANAL, ALPIJA D.O.O. TOLMIN, ATOMAT D.O.O. KOBARID, ATUM D.O.O. TOLMIN, AURENIS D.O.O. POLJUBINJ, AVANT D.O.O. MOST NA SOČI, AVRIGO D.O.O. NOVA GORICA, AVTO KRKA D.O.O. TOLMIN, AMD TOLMIN, AVTOCVET D.O.O. TOLMIN, AVTOHIŠA RUTAR D.O.O. SLAP OB IDRIJCI, BLASTER D.O.O. BREŽICE, B-TURS D.O.O. TOLMIN,  CUDER D.O.O. TOLMIN, COBIT D.O.O. NOVA GORICA, CSD TOLMIN, CASINO KOBARID D.D. KOBARID,  DOM UPOKOJENCEV TOLMIN, DELUX D.O.O. TOLMIN, DIGI D.O.O. LJUBLJANA, DRUŠTVO »PESKI 1915-1917« TOLMIN, DOR TOLMIN, DRUŠTVO »ADRENALIN« DREŽNICA, DU OBČINE TOLMIN, ELEKTRON D.O.O. MOST NA SOČI, ELEKTRODOM D.O.O. TOLMIN, EMVETRON D.O.O. TOLMIN, EKO LES ENERGETIKA D.O.O. TOLMIN, FONEX LAHARNAR D.O.O. CERKNO, FOLIG D.O.O. TOLMIN, FAL D.O.O. TOLMIN, FIDEMAR D.O.O. POLJUBINJ, GOLEA D.O.O. NOVA GORICA, GALD D.O.O. TOLMIN, GAYA D.O.O. CERKNO, GORICA LEASING D.O.O. NOVA GORICA, GOSTOL TST D.D. TOLMIN, GASILSKA ZVEZA TOLMIN, GEMOTEHNA D.O.O. TOLMIN, GEOTEAM D.O.O. TOLMIN, GORIŠKA KNJIŽNICA NOVA GORICA, GRAVERSTVO GRILJ NOVA GORICA, GRADBENO PODJETJE POSOČJE D.O.O. TOLMIN, HVALA TOPLI VAL D.O.O. KOBARID, HIDRIA AET D.O.O. POLJUBINJ, ITW METALFLEX D.O.O. TOLMIN, INOL  D.O.O. TOLMIN,  IP POSOČJE D.O.O. TOLMIN, INFRAX D.O.O. TOLMIN, INDE D.O.O. ANHOVO, JSDK OI IDRIJA, JSKD OI TOLMIN,  KZ TOLMIN Z.O.O. TOLMIN, KTŠ TOLMIN, KOMUNALA D.O.O. TOLMIN, KNJIŽNJICA TOLMIN, KAMP »NADIŽA« D.O.O. KOBARID, KOBARIŠKI MUZEJ D.O.O. KOBARID, KA-TV TOLMIN, KOPLAST MANFREDA D.O.O. TOLMIN, KK TOLMIN,  KONEC D.O.O. VOLČE, KS TOLMIN, KNJIŽNICA ILIRSKA BISTRICA, KNJIŽNICA IDRIJA, KNJIŽNICA SEŽANA, KNJIŽNICA KOPER, KOLEKTOR SINABIT D.O.O. IDRIJA, LTO SOTOČJE TOLMIN, LTO BOVEC, LEKARNA TOLMIN,  MINES IB D.O.O. KOBARID, MEDICUS PARTNER D.O.O. KOBARID, MLEKARNA PLANIKA D.O.O. KOBARID, MESTNA OBČINA NOVA GORICA, MESARIJA KRAGELJ D.O.O. MOST NA SOČI, MAYA ŠPORTNI TURIZEM TOLMIN, MK TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA, MANGRT RAZVOJNA ZADRUGA Z.O.O. LOG POD MANGARTOM,  MEHANIKA MAŠERA D.O.O. TOLMIN, MARKSEN D.O.O. NOVA GORICA, METALOPLAST D.O.O. KOBARID, MATRIKS V&R D.O.O. TOLMIN, NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA GORIZIA-IT, ODVETNIŠKA PISARNA IVAN MAKUC TOLMIN, OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA TOLMIN, OBČINA KOBARID, OBČINA TOLMIN, OBČINA BOVEC, OŠ BOVEC, OŠ TOLMIN, OŠ KOBARID, PGD TOLMIN, PIKAS D.O.O. TOLMIN, PRC KOBARID D.O.O., PD TOLMIN, PODGORNIK D.O.O. TOLMIN, POSITIVE SPORT KOBARID, PD KAMNIK, RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OZ TOLMIN, RENOVA 412 D.O.O. TOLMIN, RUT D.O.O. MOST NA SOČI, RADIO KOBARID,  SKRIN D.O.O. TOLMIN, SALINVEST D.O.O. TOLMIN, STAVANJA D.O.O. TOLMIN, SGG D.D. TOLMIN, SIAPRO D.O.O. CERKNO, SALONIT ANHOVO D.D. ANHOVO, SMARTEH D.O.O. POLJUBNIJ, SOČA RAFTING D.O.O. BOVEC, STAMFOR D.O.O. TOLMIN, STEKAL D.O.O. TOLMIN, SIRARSTVO GUGALA ZATOLMIN, SIRARSTVO KRAMAR ZATOLMIN, SUHA MUHA D.O.O. KOBARID, SLOVEMET D.O.O. TOLMIN, ŠOU V LJUBLJANI, TERA D.O.O. TOLMIN, TOLMINSKI MUZEJ, TRIS D.O.O. TOLMIN, TZGP TOLMIN, TD MOST NA SOČI, TRGOLES D.O.O. KOBARID, TD TOLMIN, TRGOAVTO ABC D.O.O. KOPER, TIK D.O.O. KOBARID, TKK D.O.O. SRPENICA, USTANOVA FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU KOBARID, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO LJUBLJANA, VDC TOLMIN, VRTEC TOLMIN, VETERINARSTVO VIDIC NOVA GORICA, X POINT D.O.O. KOBARID, ZAVOD KŠM TOLMIN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA, Z.M.E.S. D.O.O. TOLMIN , ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, ŽUPNIJA TOLMIN, ŽAGA OHOJAK KOBARID.